Fjällvivan Hälsa AB

Värna om personalen och erbjud dem en hälsokontroll.

Regelbundna hälsokontroller är ett bra sätt att upptäcka riskfaktorer och tidiga sjukdomstecken för tex hjärtkärlsjukdom, diabetes, psykisk ohälsa och cancer.

Hälsokontroll

Smidig hälsoundersökning för att:

 • Få resultat över din hälsa
 • Identifiera riskfaktorer
 • Upptäcka tidiga tecken på sjukdom

I Hälsokollen ingår ett hälsosamtal med en legitimerad sjuksköterska. Du får en god insikt i din hälsa och med hälsodeklarationen som grund råd kring hur du kan främja eller bibehålla din hälsa.

Följande undersökningar och prover ingår:

 • Vikt, längd, BMI-beräkning och midjemått
 • Pulsmätning
 • Blodtrycksmätning
 • Synundersökning
 • Urinprov
 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • Blodsocker

Pris: 1.500 kr

Stora hälsoundersökningen

Heltäckande hälsoundersökning för att:

 • Få en mer omfattande bild av din hälsa
 • Utvärdera hjärtats funktioner genom EKG
 • Ha ett rådgivande samtal med en av våra läkare

I vår Stora hälsoundersökning ingår ett besök hos undersköterska för provtagning och mätningar.

Till det ingår en undersökning hos läkare med genomgång och samtal kring provsvar

Följande undersökningar och prover ingår:

 • Vikt, längd, BMI-beräkning och midjemått
 • Blodtrycksmätning
 • Synundersökning
 • Urinprov
 • Blodstatus
 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Lungfunktionstest
 • Lyssna på hjärta och lungor
 • EKG i vila
 • Njurstatus
 • Sköldkörtelprov
 • Leverstatus
 • Järnvärden
 • Män >50 år: Prostataprov

Pris: 2.900 kr