Fjällvivan Hälsa AB

Värna om personalen och erbjud dem en hälsokontroll.

En hälsokontroll är en viktig investering i dina medarbetares hälsa – för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadium. Oavsett ålder är en hälsokontroll ett bra sätt att få en utvärdering av din och dina medarbetares hälsa. Att komma på hälsokoll en gång om året är en sund investering i företaget och dina anställdas välbefinnande. 

  • Vi tycker kontinuitet är viktigt och därför träffar ni alltid samma läkare.
  • En stark trend idag är att vi intresserar oss alltmer för vår personliga hälsa. I detta intresse ingår även att vill vi se mätbara effekter av vår livsstil inkl vad en förändrad livsstil (såsom kost- och motionsförändring) kan innebära. Detta kvitto på förbättrad hälsa kan tex fås genom provtagning (bla kolesterolvärden, levervärden, glukos/sockerbalans och vitaminvärden) och fysiologiska test (lungkapacitet, EKG/arbetsprov, konditionstest m fl).
  • Primärvårdens uppdrag innefattar inte hälsokontroller, utan där ligger fokus på personer med akuta eller kroniska sjukdomar. För den enskilde personen kan detta leda till sjukdomar diagnostiseras i ett senare skede.
    Att erbjuda sina anställda regelbundna hälsokontroller få personen en möjlighet att upptäcka riskfaktorer eller sjukdomar i ett tidigare skede. 
  • Våra hälsokontroller vänder sig till företag och är avdragsgilla då det ingår i ett hälsoförebyggande arbete. 
  • Vi erbjuder hälsokontroller från sköterskenivå med direktanalys av tex blodvärde, kolesterol och sockervärde, till utvidgade läkarkontroller med bred provtagning

Hur går det till?

Efter att vi kommit överens om vilken typ av hälsokontroll ni önskar så bokar ni tid hos Dan Gaversjö på 070-6649108. Han kommer önska e-postadresser på dem som skall testas.

Sköterskan tar labprover och erforderliga undersökningar enligt tidigare bestämd nivå. Vid Hälsokontroll Bas bokas tid in för provtagning samt samtal med sjuksköterska vid samma tillfälle.

  • Vid hälsokontroll Fjällvivan Bas lämnas en redovisning av resultatet till medarbetaren.
  • Vid hälsokontroll Fjällvivan läkare A och B ges en professionell konsultation hur om Ni skall få en bra hälsa.

Nogsam och personlig återkoppling

Vi tycker kontinuitet är viktigt och därför träffar ni alltid samma läkare. Man erhåller efter undersökningen en individuell rapport på provsvar/fynd. Även övriga specifika prov kan tas efter överenskommelse med läkare, tex inför vissa intyg, kontroll av tidigare avvikande värden etc.  Vid avvikande resultat där en konsultation bedöms behövas kommer läkare att kontakta medarbetaren via tfn.

Hälsokontroll Bas

Pris: 1200 kr

Undersökning (blodtryck, puls, längd, vikt, bmi och midjemått).
Provtagning (kolesterolvärden x 4, sockervärde och blodvärde).
Samtal (tonvikt på livsstil och riskfaktorer).

Hälsokontroll Läkare A

Pris: 2450 kr

Undersökning som vid Hälsokontroll sköterska ovan.
Provtagning (ca 30 olika prover, bla blodvärden, levervärden, urinprov, infektionsprov, sänka, kolesterolvärden, sockervärde, njurfunktion, salt och kalkbalans). EKG och lungkapacitetsmätning. Syntest. För män även PSA/prostataprov (tillkommer 299 kr).
Läkarundersökning (hjärta, lungor, sköldkörtel, lymfkörtlar, nervsystem, mage, mun/hals samt vid behov hud, leder och öron). Genomgång av provsvar, riskfaktorer mm. Remiss och recept utfärdas vid behov.

Hälsokontroll Läkare B

Pris: 3500 kr

Som Hälsokontroll läkare A med utökad provtagning: långtidssockervärde, sköldkörtel/ämnesomsättningsprov, magnesium, cancermarkör (tarm), järnvärde, vitaminstatus (B-vitaminer och D-vitamin). För män även PSA/prostataprov (tillkommer 299 kr).

Samtliga kontroller går att modifiera utefter just ert behov, ta kontakt om det är något ytterligare ni önskar så återkommer vi med en offert.

Tilläggstjänster

Gynekologisk undersökning 1800 kr

Intyg

Behöver dina medarbetare någon form av intyg inför en resa eller annat arbetsrelaterat så kan vi ordna det

Vaccinationer

Vi utför både resevaccinationer och andra typer av vaccinationer, 
är ni fler som skall vaccineras så kommer vi ut till arbetsplatsen.