Företagshälsa

Värna om personalen och erbjud dem en hälsokontroll.

Regelbundna hälsokontroller är ett bra sätt att upptäcka riskfaktorer och tidiga sjukdomstecken för tex hjärtkärlsjukdom, diabetes, psykisk ohälsa och cancer.

Undersökningar