Kontakta oss

Läkare

Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster 1177.se eller på telefon enligt nedan.

Oscar Ekström
Läkare
Mån – Fre: 08.30 – 09.30
063-391 80 09

Simon Bygdell
Läkare
Mån – Fre: 08:30 – 09:30
063-391 80 11

Jon Cachrimanidis
Läkare
Mån – Fre: 08.30 – 09.30
063-391 80 05

Elin Granbom
Läkare
Mån – fred 08.30-09.30
063-3918012

 

Sjuksköterska

Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

• ge sjukvårdande behandling
• ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
• bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
• arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
• göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
• bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

Malin Ivarsson
Distrikts- och
Diabetessköterska

Mån – Fre: 08:30 – 09:30
063-391 80 07

Lena Olofsson
Distriktssköterska
Mån – fre 08.30 – 09.30
063-391 80 81

Barnhälsovård

Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

– Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

Endast tidsbokade besök.

Helena Johansson
Boka via 1177.se

Barnmorska / mödrahälsovård

Hit kan du vända dig för:

• förberedelse inför föräldraskap
• graviditetskontroll
• gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
• preventivmedelsrådgivning
• provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
• samtal och stöd som gäller abort
• sex- och samlevnadsfrågor

Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

Endast tidsbokade besök.

Ingrid Haglund
Barnmorska

Tisdag: 08.30 – 09.30
063-391 80 04

Fysioterapeut

Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

Olivia Wahlström
Fysioterapeut

Tis – Fre: 09:00 – 09:30
063-391 80 03

Provtagning

För provtagning behöver du oftast en remiss från läkare eller distriktssköterska.

Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

Anna-Lena Månsson
Undersköterska

Drop in dagligen 08-30-11.30
063-391 80 08

Kristina Haglund
Undersköterska

Öppen telefon 063-391 80 01
(mellan kl 12-13 hänvisas till 1177.se)