Om oss

Vi är en ny hälsocentral som fokuserar på att patienten får en snabb och personlig vårdkontakt direkt med Fjällvivans personal genom digital rådgivning eller det personliga mötet.

Personalen har rekryterats utifrån dokumenterad omtänksamhet och professionalism. Vi möter varje individ med förståelse, kunskap och hjärta.

Vi har fast personal och ska öka tillgängligheten genom digitala besök när det går och fysiska besök när det behövs. Vi erbjuder direktkontakt med läkare, distriktssköterska, BVC, MVC, fysioterapeut genom 1177.se samt via telefontider som anges på denna hemsida. På detta sätt får våra patienter en snabbare kontakt med oss och slipper sitta i telefonköer. Digital rådgivning/ kontakter via 1177.se besvaras inom 24 tim på vardagar. Därigenom erhålls en större kontinuitet med Fjällvivans läkare, distriktssköterska, BVC, MVC, mm vilket ökar patientsäkerheten.

Vi anpassar oss också efter våra patienters olika behov och ökar tillgängligheten med kvällsmottagningar en dag i veckan. Vi har dessutom gratis parkering utanför hälsocentralen.

Fjällvivan Hälsa erbjuder företagshälsa, olika intyg samt gynekologi. Gynekologen Anders Krondahl arbetar två dagar i veckan.

Bolagsinformation

HC Fjällvivan är ett aktiebolag som har ett avtal med region Jämtland Härjedalen om att bedriva en hälsocentral. Bolaget har samma skyldigheter, krav och ekonomiska förutsättningar som en regionalt styrd hälsocentral.

Kvalitets policy/kvalitetssäkring och ledningssystem

HC Fjällvivan implementerar verksamheten med systematiskt kvalitetsarbete enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering. Vi strävar efter att ledningssystemet skall vara ett stöd för våra medarbetare att hålla en hög kvalitet i sitt arbete. Vår medarbetarna får support och kan lämna förslag och synpunkter, så att vi kan förbättra och utveckla vårt ledningssystem. Alla som arbetar inom HC Fjällvivan medverkar aktivt till att åstadkomma en högkvalitativ hälso- och sjukvård som inger förtroende och trygghet hos uppdragsgivare och patienter.

Styrelse & ekonomi

På http://allabolag.se finns mer information om HC Fjällvivan.

Ägare Dan Gaversjö, Oscar Ekström, Simon Bygdell

Våra medarbetare

Malin Ivarsson, Distriktssköterska / Diabetessköterska

Lena Olofsson, Distriktssköterska

Ingrid Haglund, Barnmorska

Helena Johansson, Distrikssköterska BVC

Anna-Lena Månsson, Undersköterska/rehab koordinator

Kristina Haglund, Undersköterska

Oscar Ekström, Läkare

Simon Bygdell, Läkare

Jon Cashriminadis, Läkare

Anders Krondahl, Gynekolog