Telefontider till läkare och sköterskor är öppen måndag-fred 08.30-09.30.

Lista dig hos Fjällvivan
Din hälsocentral
på Frösö Park

Vi utgår från dina behov

Vi är en hälsocentral som fokuserar på att du som patient får en snabb och personlig vårdkontakt direkt med vår personal, genom digital rådgivning eller ett personligt möte.

Vår personal har rekryterats utifrån dokumenterad omtänksamhet och professionalism.
Vi möter varje individ med förståelse, kunskap och hjärta.

Vi har fast personal och ökar tillgängligheten genom digitala besök när det går och fysiska besök när det behövs. Vi erbjuder direktkontakt med läkare, distriktssköterska, BVC, fysioterapeut genom 1177.se samt via telefon. 

Därför får du som patient snabbare kontakt med oss och slipper sitta i telefonkö. Digital rådgivning och kontakt via 1177.se besvaras inom 3 dagar under vardagar. Som patient får du därigenom en större kontinuitet med din läkare, distriktssköterska, BVC och MVC, vilket ökar patientsäkerheten för både patienter och personal.

Vi anpassar oss också efter våra patienters behov och har utökat tillgängligheten med kvällsmottagning varje onsdag till kl 19.00. Vi har dessutom gratis parkering utanför hälsocentralen.

Lena Olofsson - Distriktssköterska